Spotlight – Nancy Marchant

Haar boeken en ontwerpen met de Brioche steek zijn wereldwijd bekend. Hier lees je over haar nieuwe plannen en wat haar favoriete KnitPro naalden zijn!
(tekst in Engels en Nederlands)
 
‘My passion is brioche knitting and it has been for decades. At the moment, all of my energy is centered on creating brioche lace stitch patterns. Dreaming up new stitch motifs allows me to really explore and play with brioche techniques.
My preferred needles for knitting brioche are double-pointed wooden needles. I know the majority of knitters these days just love circular needles but I am old school, I love my double points.
 
Mijn passie is de patentsteek: Brioche ; sinds tientallen jaren. Op dit moment stop ik al mijn energie in het creëren van Brioche kantbrei patronen. In een creatief proces vind ik nieuwe steken motieven en ontdek spelenderwijs de vele Brioche patroon variaties.
Voor het breien van de patentsteek geef ik de voorkeur aan houten breinaalden zónder punt: sokkennaaldjes. Ik ben me ervan bewust dat een meerderderheid van de brei(st)ers vandaag de dag een voorliefde heeft voor rondbreinaalden; maar ik ben ‘old school’ en hou van mijn sokkennaalden.

One needs to use double-pointed or circular needles when working two-colour brioche and given that wooden needles are not too smooth, this helps the brioche stitches stay on the needles. The last thing you want is for stitches to fall off of the needles as brioche can be very difficult to repair.

To create lace, you need to work an eyelet increase and compliment it with a decrease that slants either to the left or to the right. These elements, their placement and the way they are repeated is how a lace motif is created.

Sokken naalden óf rondbreinaalden zijn nodig voor het breien van twee-kleurig Brioche en omdat de houten breinaalden niet te glad zijn blijven de patentsteken beter op de naald staan. Het laatste wat je wilt is steken laten vallen in patentsteek, deze zijn nogal moeilijk te op te rapen!

Voor het Brioche breien van kant maak je een ‘knoopsgat meerdering’ met aan weerskanten  naar links- en naar rechts leunende minderingen; daarmee blijft het stekenaantal gelijk. Deze details, hun plaats en de manier waarp ze herhaald worden bepalen het beeld van het kant Brioche.

That’s how I design, I work with a chart where lace eyelets, increases, decreases, brioche knits, brioche purls and sl1yo’s are placed in logical, or illogical, fashion. I knit up a sample, sometimes make changes, sometimes not, and then I write up the instructions.

I use the same yarn, the same needles and the same colors for my basic samples. If one of the motifs is especially striking, then I will probably design a scarf or shawl around that motif. Again, I would use 8in/20cm wooden double-points like Knit Pro, and really cram the stitches onto the needle because that’s the way I feel comfortable knitting.

Dit is mijn manier van ontwerpen; ik maak een grafiek waarin knoopsgaatjes, meerderingen, minderingen, patentsteken recht en averecht en omslagen opeen logische soms ook ónlogische manier geplaatst zijn. Ik brei een proeflapje, verander daarin soms, maar vaak ook niet en dan maak ik de beschrijving.

Ik gebruik altijd hetzelfde garen, dezelfde naalden en dezelfde kleuren voor mijn originele proeflapjes. Wanneer een motief opvallend goed gelukt is dan ontwerp ik speciaal voor dat motief een col of een shawl. Als altijd gebruik ik daarvoor de houten 20 cm lange sokkennaaldjes van KnitPro, en prop alle steken samen op die naaldlengte want dat is voor mij comfortabel breien.”

Bedankt Nancy voor het vertellen over je werkproces en kijkje achter de schermen. We kunnen niet wachten op je nieuwe boek!
Nancy Marchant http://www.briochestitch.com